Szkolenia bhp w języku angielskim

Jest Nam niezmiernie miło poinformować Państwa że rozszerzyliśmy ofertę szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy o szkolenia prowadzone w języku angielskim. W Kodeksie pracy można znaleźć informację, że pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy...

Czytaj więcej

Szatnie pracownicze – część 2 z 2

  W poprzednim artykule przedstawiono ogólne wymagania dotyczące szatni pracowniczych, w jego treści zaznaczono, że w myśl obowiązującego prawa wyróżnia się różne rodzaje szatni. W tym opracowaniu przedstawione zostaną wymagania dla poszczególnych rodzajów.   Pierwszym rodzajem szatni jest szatnia odzieży własnej pracowników, która służy do przechowywania odzieży własnej pracowników...

Czytaj więcej

Szatnie pracownicze – część 1 z 2

  Szatnia pracownicza to obok omówionej wcześniej jadalni kolejne pomieszczenie higieniczno-sanitarne w zakładzie pracy przed którym stawia się szereg wymagań. Chociaż może wydawać się to nieprawdopodobne to niestety nadal można spotkać się z sytuacją, kiedy pracownicy nie mają gdzie przebrać się w odzież roboczą i przychodzą...

Czytaj więcej

Jadalnia w zakładzie pracy

  Planujemy zakład, tu będzie stała maszyna, tu zaparkujemy wózek, tu będzie biuro z kwiatkiem i obrazkiem, tu będzie wejście główne, tu miejsce dla kontrahenta. Jednym słowem będzie pięknie, nowocześnie, będziemy zarabiać i dawać pracę innym. I wszystko byłoby idealnie, gdyby nie fakt, że współcześnie pomimo...

Czytaj więcej

Rękaw ratowniczy

  Rękaw ratunkowy to płachtowe rozwiązanie do szybkiej i sprawnej ewakuacji ludzi znajdujących się w zagrożeniu. Ma on swoje zastosowanie szczególnie tam, gdzie metody standardowe mogą okazać się niewystarczające. Rękaw to wiotka rura, złożona z dwóch warstw materiału (zewnętrznej i wewnętrznej), która mocowana jest w skrzynki...

Czytaj więcej

Instruktaż stanowiskowy bhp prowadzony tylko przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami

  Dosyć często zgłaszają się do nas zbulwersowani przedsiębiorcy, że jakaś firma szkoleniowa wystawiła im zaświadczenie, że mogą oni samodzielnie szkolić wstępnie z zakresu bhp swoich pracowników, po czym inspektor PIP podczas kontroli podważa te kwalifikacje i nakazuje ponowne przeprowadzenie szkolenia przez osoby posiadające uprawnienia zgodnie...

Czytaj więcej

Warsztaty – organizacja stanowiska wyposażonego w monitor ekranowy

  Miło nam poinformować, że ERGONOMICA zorganizowała i przeprowadziła autorskie warsztaty z zakresu organizacji stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe. Szkolenie było zorganizowane w ramach Dni Bezpieczeństwa, dla pracowników realizujących prace o charakterze administracyjno-biurowym. Szkolnie miało na celu pokazanie praktycznego zastosowania wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy...

Czytaj więcej

Szkolenia pierwsza pomoc

Pamiętajmy wiedza nie wykorzystywana jest wiedzą zapomnianą. Dlatego przypominamy najważniejsze procedury przy ratowaniu życia ludzkiego. Podczas naszych szkoleń z pierwszej pomocy przedmedycznej kładziemy duży nacisk na zajęcia praktyczne z wykorzystaniem licznych pomocy dydaktycznych. Zapraszamy firmy do współpracy....

Czytaj więcej