Nowy wzór statystycznej karty wypadku

 

Od 29.06.2019 roku obowiązywać będzie nowy wzór statystycznej karty wypadku (ZKW).

Przypomnijmy

Pracodawca u którego miał miejsce wypadek przy pracy lub wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy ma obowiązek po zakończonym postepowaniu sporządzić i przekazać do Głównego Urzędu Statystycznego – Statystyczną kartę wypadku. Jest to dokument, w którym opisuje się główne cechy zaistniałego wypadku jak np. przyczyny wypadku, rodzaj czynnika, który wypadek spowodował,  wysokość strat materialnych jakie wypadek spowodował. Statystyczna karta podzielona jest na dwie części – pierwszą główną a drugą uzupełniającą. Pracodawca ma obowiązek przekazać do GUS pierwszą część karty w terminie do 14 dni od dnia zatwierdzenie protokołu powypadkowego a część uzupełniającą (drugą) – do 6 miesięcy od daty zatwierdzenia protokołu.

Przygotowaliśmy edytowalną wersję ZKW, którą możesz pobrać tutaj.

ergonomica