Obraz tytułu

Dokumentacja powypadkowa

Wypadek w pracy to wydarzenie, które uruchamia, a przynajmniej powinno uruchomić cały ciąg postępowań według ustalonych procedur. Przede wszystkim żaden uraz, krwotok, omdlenie, utrata przytomności itp. nie może być zatajone – pracodawca ma obowiązek zabezpieczyć miejsce wypadku i powołać zespół powypadkowy, którego zadaniem m.in. jest sporządzenie dokumentacji.

Dokumentacja powypadkowa

Protokół powypadkowy musi powstać. Jest to jeden z obowiązków pracodawcy – brak protokołu skutkuje w najlepszym wypadku karą grzywny. Dokumentacja powypadkowa Łódź według wzoru z 2019 roku powinna powstać w najpóźniej w terminie 14 dni od zgłoszenia wypadku (§ 9 rozporządzenia Rady Ministrów). Jeśli wypadek był śmiertelny lub w wyniku jego następstwa poszkodowany poniósł ciężkie obrażenia, powinna zostać dostarczony w trybie pilnym do inspektora pracy. Rzetelne:

  • zbadanie okoliczności i przyczyn wypadku,
  • zebranie wyjaśnień i zeznań świadków,
  • przedstawienie szkiców, zdjęć, nagrań z miejsca wypadku,
  • sklasyfikowanie wypadku,

jest istotne dla bezproblemowego przebiegu postępowania. Właściwie przygotowana dokumentacja powypadkowa Łódź w przypadku sporu pracodawcy z pracownikiem może stanowić dowód w ZUS, w Sądzie pracy lub w Państwowej Inspekcji Pracy.

Jak sporządzić poprawnie dokumentację powypadkową?

Podczas postępowania wypadkowego łatwo o błąd – jest to sytuacja stresująca, niecodzienna. Błędy mogą być kosztowne, mogą pociągnąć za sobą cały szereg innych, nieprzyjemnych  dla pracodawcy wydarzeń. Dlatego istotne jest, by wiedzieć jak postępować w takich wypadkach co i jak zrobić. Wiedzę tę oraz praktyczne umiejętności można zdobyć na szkoleniach organizowanych przez specjalistów zatrudnionych w Ergonomica. Specjaliści nie tylko szkolą, ale w razie potrzeby udają się na miejsce i przeprowadzają postępowanie powypadkowe.

Zapraszamy pracodawców, przedstawicieli zespołów powypadkowych (pracowników i instruktorów BHP) na szkolenia, a firmy, które poszukują specjalistycznego wsparcia do współpracy!

Przygotowanie dokumentacji i protokołu powypadkowego

Nasze inne oferty

Bezpieczeństwo pracy

Masz wątpliwości czy stan bhp w twojej firmie jest na odpowiednim poziomie? Świetnie trafiłeś, zapoznaj się z naszą ofertą.

Zobacz
Ergonomia pracy

Audyty, szkolenia, doradztwo – tworzymy wygodne i bezpieczne warunki pracy w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników firmy.

Zobacz
Przeglądy bhp

Regularne realizowane przeglądy bhp są najważniejszym elementem zapewnienia bezpiecznych warunków pracy.

Zobacz
Szkolenia otwarte

Organizujemy szkolenia wstępne i okresowe oraz szkolenia tematyczne z zakresu bhp.

Zobacz
Szkolenia zamknięte

Organizujemy szkolenia wstępne i okresowe oraz szkolenia tematyczne z zakresu bhp.

Zobacz
Pierwsza pomoc

Przeprowadzamy szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Kładziemy największy nacisk na praktyczną umiejętność udzielania pomocy poszkodowanemu.

Zobacz
Pomiary oświetlenia

Wykonujemy pomiary oświetlenia dla przedsiębiorstw, szkół, przedszkoli i innych instytucji publicznych.

Zobacz
Przeglądy regałów

Usługi bhp i szkolenia bhp to nie wszystko - sprawdź czym jeszcze się zajmujemy.

Zobacz
Kadry i prawo pracy

Zagadnienia dotyczące kadr i prawa pracy dotyczą każdego pracodawcy. Właściwe działania w tym obszarze gwarantują pracodawcy bezpieczeństwo podczas kontroli inspektorów.

Zobacz