Nowe wymagania bhp dla stanowisk komputerowych

Od 17.11.2023 zaczną obowiązywać znowelizowane wymagania bhp dla stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe. Największą długo wyczekiwaną zmianą jest uregulowanie kwestii stosowania komputerów przenośnych. Dotychczas wprost z wymagań prawnych nie wynikało czy laptopy należy traktować analogicznie jak komputery stacjonarne, co rodziło wiele pytań i dyskusji. Było to podyktowane głównie tym, że jednym z wyłączeń w stosowaniu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeńtwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe były przenośne systemy nie przeznaczone do użytkowania na danym stanowisku pracy. W nowym brzmieniu przepisów wyłączenie to zostało określone w następujący sposób – przepisów rozporządzenia nie stosuje się do systemów przenośnych nie przeznaczonych do użytkowania na danym stanowisku pracy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy. Oznacza to, że jeśli użytkujemy laptop przez dłużej niż połowę dobowego wymiaru czasu pracy to do naszego stanowiska mają zastosowanie przepisy jak dla stanowiska z komputerem stacjonarnym.

 

Najważniejszą ze zmian będzie to, że w przypadku laptopów użytkowanych przez ponad połowę dobowego wymiaru czasu pracy trzeba będzie doposażyć stanowisko w stacjonarny monitor lub podstawkę do laptopa oraz oddzielną klawiaturę i myszkę.

 

Jakie inne zmiany niesie za sobą nowelizacja?

          • Rozszerzono zakres dofinansowania o zakup szkieł kontaktowych;
          • Uogólniono wymagania co do zakresu regulacji monitora ekranowego;
          • Zlikwidowano obowiązek doposażania monitora w warstwę antyodbiciową lub w odpowiedni filtr;
          • Wprowadzono wymóg, by górna krawędź monitora znajdowała się na wysokości oczu pracownika;
          • Zlikwidowano obowiązek, by klawiatura musiała być wyposażona w tzw. nóżki pozwalające ustawiać jej kąt nachylenia;
          • Zniesiono wymóg zachowania co najmniej 10cm przestrzeni między klawiaturą a krawędzią biurka / stołu – zastępując to wymaganiem zachowania dostatecznie wolnej przestrzeni, która zapewni podparcie dla rąk i przedramion oraz zapewni zachowanie kąta prostego między ramieniem a przedramieniem;
          • Rozszerzono wymóg dla podłokietników w krzesłach o mechanizm ich regulacji;
          • Zlikwidowano wymagania dotyczące kąta nachylenia dla podnóżka;
          • Zlikwidowano zapisy dotyczące wymaganych minimalnych odległości między sąsiednimi monitorami;
          • Ograniczono wymagania dotyczące stosowanego oprogramowania.

 

Pracodawcy będą mieć 6 miesięcy na dostosowanie stanowisk pracy do nowych wymagań, co oznacza, że warunki pracy powinny zmienić się najdalej 16 maja 2024 roku.

 

Czasu jest wobec tego niewiele, warto zastanowić się nad zleceniem specjaliście ds. bhp audytu stanowisk pracy i zweryfikować jakie zmiany w istniejących stanowiskach należy wprowadzić. Taki audyt i podjęte na jego podstawie działania pozwolą spełnić wymagania stawiane przepisami prawa a przede wszystkim wpłyną na polepszenie warunków pracy i zwiększą zadowolenie pracowników. Praca z komputerami przenośnymi jest obecnie powszechna, kto z nas nie odczuwał bólów odcinka szyjnego kręgosłupa na skutek nieustannego pochylania głowy nad monitorem? Doposażenie stanowiska w stacjonarny, zewnętrzny monitor praktycznie od ręki niweluje ten problem i wpływa na lepszą jakość życia. 

 

 

ergonomica