Obraz tytułu

Pierwsza pomoc

Przeprowadzamy szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Kładziemy największy nacisk na praktyczną umiejętność udzielania pomocy poszkodowanemu.

Oferty szkoleń

Oferujemy przeprowadzenie szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Tematyka szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

Ocena bezpieczeństwa i ocena stanu poszkodowanego

Zastosowanie defibrylatora (AED)

Wykonanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO)

Pozycja bezpieczna

Zasady wzywania pomocy

Postępowanie w przypadku: zawału, wstrząsu, udaru mózgu, oparzeń, ataku epilepsji, zadławienia, omdlenia, zatrucia

Nasze szkolenia

Szkolenia prowadzone są w formie warsztatów, z położeniem bardzo dużego nacisku na aspekty praktyczne. Nasi trenerzy są dyplomowanymi instruktorami pierwszej pomocy przedmedycznej. Podczas szkoleń wykorzystywane są pomoce dydaktyczne (np. fantom, defibrylator, zestawy pozorowania ran). Szkolenia prowadzone są zarówno w naszych salach szkoleniowych, jak i na terenie zakładu pracy klienta.

Oferowane przez nas szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej idealnie wpisują się w wymagania Kodeksu pracy dotyczące obowiązku wyznaczenia na terenie zakładu pracy osób odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy. Art. 2091 §1 i 2 Kodeksu pracy mówi, że pracodawca obowiązany jest m.in. wyznaczyć osoby do udzielania pierwszej pomocy. Ich ilość oraz ich szkolenie dostosowuje się do rodzaju i poziomu występujących zagrożeń.

Obowiązek udzielania pierwszej pomocy

§1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia lub poważnego uszczerbku na zdrowiu – podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Kurs i szkolenia z pierwszej pomocy Łódź i okolice

Zasady udzielania pierwszej pomocy powinien każdy z nas znać. Po pierwsze dlatego, że każdy z nas ma obowiązek jej udzielenia „człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia” – tak stanowią obowiązujące w naszym kraju przepisy. Po drugie nieszczęśliwy wypadek może zdarzyć się może w naszym najbliższym otoczeniu i może dotyczyć bliskich nam osób. Wiedza o tym, jakie proste czynności należy wykonać, by uratować życie jest w takim momencie bezcenna. Po trzecie każdy z nas może potrzebować pomocy i na pewno chciałby, by w sytuacji zagrożenia życia znalazł się choć jeden świadek, który nie odwróci wzroku i pospiesznie się nie oddali z miejsca zdarzenia.

Pierwsza pomoc – nie tylko teoria

60% naszych rodaków deklaruje, że potrafi udzielić pierwszej pomocy, ale pewnych swoich umiejętności jest zaledwie 19%! Niestety, ten odsetek przekłada się na ilość osób gotowych do udzielenia pomocy medycznej. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że nie mamy dostatecznej wiedzy, boimy się wykorzystać posiadaną wiedzę, boimy się konsekwencji np. spowodowania dodatkowych obrażeń, paraliżuje nas strach. I znowu pada pytanie – dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że za mało mamy szkoleń, możliwości uzupełnienia wiedzy, za mało okazji, by poćwiczyć. Dlatego właśnie w Ergonomica tak dużą wagę przywiązujemy do tego, by nasze szkolenia nie były suchym wykładem o tym, co należy w danej sytuacji zrobić.

Szkolenia pierwszej pomocy

Nasze szkolenia z pierwszej pomocy łódź prowadzimy w formie warsztatów – każdy uczestnik pod okiem dyplomowanego instruktora pierwszej pomocy przedmedycznej zyskuje praktyczną wiedzę o zasadach wzywania pomocy, uczy się układania poszkodowanego w pozycji bezpiecznej, ćwiczy resuscytację krążeniowo-oddechową na fantomie, zapoznaje się z działaniem defibrylatora (AED) i postępowaniem w przypadku zawału, wstrząsu, udaru mózgu, oparzeń, ataku epilepsji, zadławienia, omdlenia, zatrucia. Szkolimy osoby prywatne, pojedynczych pracowników, grupy pracowników. Zakres i tematykę szkolenia dostosowujemy do Klienta, do zagrożeń występujących w jego zakładzie pracy. Profesjonalny kurs pierwszej pomocy łódź organizujemy we własnych salach szkoleniowych lub udajemy się do miejsca wskazanego przez Klienta.

Zapraszamy do współpracy wszystkie firmy z Łodzi i okolic – z Ergonomicą zyskacie większą wiedzę o tym, jak udzielać pomocy, nauczycie się ją wykorzystywać w praktyce, dowiecie się, że nie warto bać się konsekwencji.

 

Pierwsza pomoc Łódź Ergonomica – z nami nie stracisz głowy!

Nasze inne oferty

Bezpieczeństwo pracy

Masz wątpliwości czy stan bhp w twojej firmie jest na odpowiednim poziomie? Świetnie trafiłeś, zapoznaj się z naszą ofertą.

Zobacz
Ergonomia pracy

Audyty, szkolenia, doradztwo – tworzymy wygodne i bezpieczne warunki pracy w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników firmy.

Zobacz
Przeglądy bhp

Regularne realizowane przeglądy bhp są najważniejszym elementem zapewnienia bezpiecznych warunków pracy.

Zobacz
Szkolenia otwarte

Organizujemy szkolenia wstępne i okresowe oraz szkolenia tematyczne z zakresu bhp.

Zobacz
Szkolenia zamknięte

Organizujemy szkolenia wstępne i okresowe oraz szkolenia tematyczne z zakresu bhp.

Zobacz
Pierwsza pomoc

Przeprowadzamy szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Kładziemy największy nacisk na praktyczną umiejętność udzielania pomocy poszkodowanemu.

Zobacz
Pomiary oświetlenia

Wykonujemy pomiary oświetlenia dla przedsiębiorstw, szkół, przedszkoli i innych instytucji publicznych.

Zobacz
Przeglądy regałów

Usługi bhp i szkolenia bhp to nie wszystko - sprawdź czym jeszcze się zajmujemy.

Zobacz
Kadry i prawo pracy

Zagadnienia dotyczące kadr i prawa pracy dotyczą każdego pracodawcy. Właściwe działania w tym obszarze gwarantują pracodawcy bezpieczeństwo podczas kontroli inspektorów.

Zobacz