Bezpieczeństwo pracy kobiet

 

08 marca to Międzynarodowy Dzień Kobiet, z tej okazji Paniom życzymy wszystkiego najlepszego.

Jest to świetny moment, by przypomnieć sobie jak do warunków pracy kobiet odnoszą się obowiązujące przepisy. W Polsce ten obszar regulują obecnie dwa rozporządzenia. Pierwsze to Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. Drugie to Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 03 kwietnia 2017 roku w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią.

Rozporządzenie odnoszące się stricte do prac transportowych prócz podania zasad wykonywania tych prac, wskazuje jakie są dopuszczalne normy dźwigania. I tak wynoszą one dla kobiet:

  • 12kg przy pracy stałej
  • 20kg przy pracy dorywczej

Jeśli przedmiot musi być podnoszony ponad obręcz barkową wówczas te normy zmniejszają się odpowiednio do 8 i 14kg. Gdyby zdążyło się tak, że kobieta musiałaby ręcznie transportować przedmiot na odległość większa niż 25m, wówczas maksymalny ciężar jaki może dźwigać to 12kg. Przy transporcie zbiorowym, czyli takim, który wykonywany jest przez dwie lub więcej kobiet masa przenoszonego przedmiotu nie powinna przekraczać 10kg na jedną kobietę przy pracy stałej i 17kg na jedną kobietę przy pracy dorywczej. Kobiety często transportują przedmioty przy użyciu wózków. W takim przypadku, jeśli transport odbywa się po płaskiej powierzchni to dopuszczalna masa ładunku nie powinna przekraczać 140kg przy zastosowaniu wózka 2-kolowego i 180kg przy wózkach o większej ilości kół.

UWAGA! Wartości mas transportowych zawierają w sobie masę urządzenia transportowego! Bardzo często producenci urządzeń transportowych zamieszczają informacje o wyższym udźwigu (np. tzw. paleciak może mieć udźwig 1000kg), należy pamiętać jednak że obowiązują nas normy podane przez rozporządzenie a nie normy producenckie.

Szczególną troska objęto w przepisach bezpieczeństwo kobiet w ciąży i karmiących dziecko piersią. Rozporządzenie dotyczące tego obszaru wskazało wymagania dla różnych rodzajów prac. I tak znajdziemy zapisy dotyczące:

  • Prace związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, w tym ręcznym transportem ciężarów
  • Prace w mikroklimacie zimnym, gorącym i zmiennym
  • Prace w narażeniu na hałas lub drgania
  • Prace narażające na działanie pola elektromagnetycznego o częstotliwości od 0 Hz do 300 GHz oraz promieniowania jonizującego
  • Prace w podwyższonym lub obniżonym ciśnieniu
  • Prace w kontakcie ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi
  • Prace w narażeniu na działanie szkodliwych substancji chemicznych
  • Prace grożące ciężkimi urazami fizycznymi lub psychicznymi

W tym artykule skupimy się na pracach transportowych dla wypełnienia tematu. Kobietom w ciąży zabronione jest transportowanie przedmiotów o masie większej niż 3kg. Jeśli kobieta ciężarna miałaby wykonywać transport pod górę to powinna ona wiedzieć, że ta czynność jest kategorycznie zabroniona dla prac stałych bez różnicy jak lekki przedmiot by niosła. Jeśli byłaby to praca dorywcza wówczas kobieta może dźwigać maksymalnie 1kg. Za prace niebezpieczne, szkodliwe lub uciążliwa uznano również w przypadku ciężarnych – prace transportowe wykonywane przy użyciu wózka jednokołowego lub wózka o więcej niż jednym kole. Kobiety ciężarne nie mogą również uczestniczyć w transporcie zespołowym.

Nieco inaczej sytuacja ma się w przypadku kobiet karmiących dziecko piersią. Te kobiety mogą dźwigać przy pracy stałej ciężary o wadze maksymalnie 6kg a przy pracy dorywczej o masie maksymalnie 10kg. Kobietom karmiącym zabroniono dźwigać ciężary o masie przekraczającej 6kg jeśli transport miałby odbywać się na wysokość ponad 4m lub odległość ponad 25m lub pod górkę o nachyleniu do 30 stopni. Jeśli pochylenie miałoby przekraczać 30 stopni, wówczas ciężar musi być zmniejszony do 4kg przy pracy stałej, dla pracy dorywczej może pozostać 6kg. Kobietom karmiącym zabroniono uczestniczyć w zespołowym przenoszeniu przedmiotów. Przy zastosowaniu wózka masa transportowanego przedmiotu razem z masą wózka nie może przekraczać:

20 kg – przy przewożeniu na taczce po terenie o nachyleniu nieprzekraczającym 5% lub 15 kg – po terenie o nachyleniu większym niż 5%,

70 kg – przy przewożeniu na wózku 2-kołowym po terenie o nachyleniu nieprzekraczającym 5% lub 50 kg – po terenie o nachyleniu większym niż 5%,

90 kg – przy przewożeniu na wózku 3- i więcej kołowym po terenie o nachyleniu nieprzekraczającym 5% lub 70 kg – po terenie o nachyleniu większym niż 5%.

Zachęcamy do śledzenia naszej strony, wkrótce pojawią się na niej informacje o innych rodzajach prac. Tymczasem życzymy Wam udanego świętowania 🙂

ergonomica