Obraz tytułu

Ergonomia pracy – audyty, szkolenia, doradztwo

Tworzymy wygodne i bezpieczne warunki pracy w trosce o zdrowie pracowników firmy.

Ergonomia pracy

Ergonomia pracy jest stosunkowo młodą dziedziną, której celem jest takie zaprojektowanie lub zmodernizowanie warunków pracy, by nie wpływały one w negatywny sposób na zdrowie i życie pracownika. Oferujemy usługi z zakresu ergonomii pracy, które polegają na:

Przeprowadzamy kontrole warunków pracy na terenie zakładu pracy

Ocenie pozycji ciała pracownika

Przeprowadzaniu szkoleń z zakresu ergonomii pracy dla kadry zarządzającej, pracowników liniowych, członków zespołów, komitetów ergonomicznych

Przeprowadzeniu oceny wydatku energetycznego

Przeprowadzeniu oceny obciążenia fizycznego i psychicznego pracą

Tworzeniu kompleksowych analiz warunków ergonomicznych wraz ze wskazaniem obszarów wymagających poprawy oraz kierunków dalszych działań

Właściwe warunki ergonomiczne to również mniejsza ilość wypadków przy pracy, większa produktywność, mniejsza ilość braków, lepsza jakość

Nasze szkolenia

Nasze szkolenia zapewniają nabycie wiedzy z obszaru ergonomii w przystępny sposób. Są one prowadzone w formie warsztatowej, zapewniając tym samym najlepszą przyswajalność. Na Państwa życzenie szkolenia poprzedzone są wcześniejszym audytem Państwa zakładu pracy. Z doświadczenia wiemy, że posługiwanie się w przykładach, ćwiczeniach stanowiskami realnymi, które uczestnicy sami znają – zapewnia dużo lepsze efekty kształcenia i przyswajania nowej wiedzy.

Nasze inne oferty

Bezpieczeństwo pracy

Masz wątpliwości czy stan bhp w twojej firmie jest na odpowiednim poziomie? Świetnie trafiłeś, zapoznaj się z naszą ofertą.

Zobacz
Ergonomia pracy

Audyty, szkolenia, doradztwo – tworzymy wygodne i bezpieczne warunki pracy w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników firmy.

Zobacz
Przeglądy bhp

Regularne realizowane przeglądy bhp są najważniejszym elementem zapewnienia bezpiecznych warunków pracy.

Zobacz
Szkolenia otwarte

Organizujemy szkolenia wstępne i okresowe oraz szkolenia tematyczne z zakresu bhp.

Zobacz
Szkolenia zamknięte

Organizujemy szkolenia wstępne i okresowe oraz szkolenia tematyczne z zakresu bhp.

Zobacz
Pierwsza pomoc

Przeprowadzamy szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Kładziemy największy nacisk na praktyczną umiejętność udzielania pomocy poszkodowanemu.

Zobacz
Pomiary oświetlenia

Wykonujemy pomiary oświetlenia dla przedsiębiorstw, szkół, przedszkoli i innych instytucji publicznych.

Zobacz
Przeglądy regałów

Usługi bhp i szkolenia bhp to nie wszystko - sprawdź czym jeszcze się zajmujemy.

Zobacz
Kadry i prawo pracy

Zagadnienia dotyczące kadr i prawa pracy dotyczą każdego pracodawcy. Właściwe działania w tym obszarze gwarantują pracodawcy bezpieczeństwo podczas kontroli inspektorów.

Zobacz