Obraz tytułu

Stała współpraca

Wyeliminuj dodatkowe opłaty i odpowiedzialność pracodawcy za sprawy BHP. Wszystko to i wiele innych zalet zyskujesz podpisując stałą umowę na usługi BHP z naszą firmą.
Ergonomica

STAŁA WSPÓŁPRACA

Zapewniamy możliwość stałej współpracy na zasadzie kontraktu. W ramach tej współpracy oferujemy + punktory z strony

Pełnienie obowiązków służby bhp

Przeprowadzanie audytów bhp

Świadczenie usług doraźnych, jednorazowych z zakresu bhp, pierwszej pomocy, prawa pracy

Opracowywanie dokumentów bhp – oceny ryzyka zawodowego, instrukcji bhp, zarządzeń bhp

Prowadzenie postępowań powypadkowych

Prowadzenie szkoleń wstępnych w dziedzinie bhp

Prowadzenie szkoleń okresowych w dziedzinie bhp

Prowadzenie szkoleń z zakresu metodyki instruktażu stanowiskowego (kursu dydaktyki dla wykładowców tematyki bhp)

Prowadzenie szkoleń z pierwszej pomocy przedmedycznej

Prowadzenie szkoleń tematycznych w dziedzinie bhp (ręczne prace transportowe, wypadki przy pracy - postępowanie, bezpieczna eksploatacja zawiesi, bezpieczeństwo na budowie, bezpieczeństwo w magazynie, bezpieczeństwo obsługi wózków widłowych itp.)

Dlaczego warto

DLACZEGO WARTO PODPISAĆ UMOWĘ:

Podpisanie stałej umowy na usługi BHP z naszą firmą, eliminuje dodatkowe opłaty związane z doradztwem oraz aktualizacją dokumentacji prowadzonej w firmie. Ponadto umowa taka zwalnia pracodawcę z odpowiedzialności za sprawy BHP w firmie i ich zgodność z obowiązującym prawem. Odpowiedzialność za informowanie pracodawcy o wszystkich obowiązkach związanych z obsługą BHP przejmuje Ergonomica.

CHCESZ WYELIMINOWAĆ DODATKOWE KOSZTY? ZDJĄĆ Z SIEBIE ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SPRAWY BHP?

Skontaktuj się z nami, aby ustalić szczegóły współpracy

Kontakt