Warsztaty – organizacja stanowiska wyposażonego w monitor ekranowy

 

Miło nam poinformować, że ERGONOMICA zorganizowała i przeprowadziła autorskie warsztaty z zakresu organizacji stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe. Szkolenie było zorganizowane w ramach Dni Bezpieczeństwa, dla pracowników realizujących prace o charakterze administracyjno-biurowym. Szkolnie miało na celu pokazanie praktycznego zastosowania wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 01 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Podczas warsztatów uczestnicy mogli samodzielnie zorganizować pokazowe stanowisko, z uwzględnieniem wszelkich wymagań w tym zakresie. Ustawiano więc monitor względem wejścia i okna, klawiaturę zgodnie z własnymi predyspozycjami, krzesło zgodnie z wymaganiami. Pomimo, że tematyka organizacji stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe jest już dość powszechna, to i tak uczestnicy otrzymali szereg ciekawych wskazówek, pomysłów. Pokazaliśmy im dlaczego ustawienie niektórych elementów stanowiska komputerowego jest tak ważne, co się dzieje z naszym organizmem kiedy bagatelizujemy poszczególne zagrożenia. Uczestnictwo w takich warsztatach jest dobrą inwestycją we własne zdrowie i komfort pracy, a przy okazji nabyta wiedza i umiejętności pozwalają podnieść wydajność pracy.

ergonomica