Obraz tytułu

Bezpieczeństwo pracy – doradztwo bhp, usługi bhp

Masz wątpliwości czy stan bhp w twojej firmie jest na odpowiednim poziomie? Świetnie trafiłeś, zapoznaj się z naszą ofertą.

Nasz zespół

Nasz zespół tworzą specjaliści ds bhp, specjaliści ppoż, trenerzy oraz pracownicy techniczni. Swoją obszerną wiedzą i bogatym doświadczeniem wspomagają przedsiębiorców na drodze do zapewnienia odpowiednich warunków bhp. Efektem naszej pracy jest zmniejszenie ilości wypadków przy pracy oraz pozytywne zakończenie kontroli Inspekcji Pracy, Inspekcji Sanitarnej.

Ergonomica-bhp

Ergonomica-bhp świadczy usługi w zakresie bhp w dwojaki sposób. Mogą to być usługi doraźne, jednorazowe (na przykład opracowanie instrukcji bhp, opracowanie oceny ryzyka zawodowego, stworzenie programu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, przeprowadzenie kontroli bhp, audytu wewnętrznego zgodnie z ISO45001) lub usługi stałe, obsługa bhp inaczej nazywana tzw. outsourcingiem bhp.

Outsourcing bhp jest ciekawą, wygodną i bezpieczną formą obowiązku utworzenia służby bhp w przedsiębiorstwie

Zawierając umowę o wsparcie w takiej formie problem zwolnień lekarskich, urlopów wypoczynkowych czy macierzyńskich pracownik bhp – nie będzie ciebie dotyczyć. Wieloosobowy skład naszego zespołu zapewnia ciągłość świadczenia usługi niezależnie od okoliczności.

W ramach pełnienia obowiązków służby BHP:

Ponadto oferujemy:

Przeprowadzamy kontrole warunków pracy na terenie zakładu pracy, również pod kątem spełnienia wymagań normy ISO45001

Raportujemy wyniki kontroli na piśmie wraz ze wskazaniem stwierdzonych uchybień i propozycjami rozwiązań (szukamy rozwiązań optymalnych)

Opracowujemy ocenę ryzyka zawodowego, aktualizujemy ją

Opracowujemy instrukcje bhp, procedury bhp

Opracowujemy zarządzenia bhp, regulaminy bhp

Przeprowadzamy postępowania powypadkowe przy wypadkach przy pracy i wypadkach w drodze do pracy oraz w drodze z pracy do domu

Inicjujemy róznorodne działania zwiększające zaangażowanie pracowników w bhp oraz zwiekszające ich świadomośc w tym obszarze

Uczestnictwo naszych specjalistów w kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Współpracę z akredytowanymi laboratoriami, które wykonują pomiary czynników środowiska pracy na stanowiskach pracy (pomagamy określić co należy mierzyć, uczestniczymy w samych pomiarach)

Szeroko rozumiane zaangażowanie w obszarach współistniejących z bhp (współpracujemy z dzialami jakości, Lean Management, działami prawnymi)

Pomoc w doborze środków ochrony indywidualnej, chroniących przed niebezpiecznymi i szkodliwymi czynnikami środowiska pracy

Rzetelne, bieżące doradztwo bhp (analizujemy wielopłaszczyznowo zaistały problem bhp, informujmey pracodawców o planowanych zmianach prawnych)

Fachową pomoc przy wdrażaniu przez pracodawcę nowych technologii, maszyn, urządzeń, w tym sprawdzanie kompletności dokumentacji technicznej

Pomoc w budowaniu i wdrażaniu systemu ISO 45001 (posiadamy uprawnienia audytorów wewnętrznych normy ISO 45001)

Ustawowy obowiązek pracodawcy

Kodeks pracy nakłada taki obowiązek na pracodawców. W art. 237 (z indeksem 11) znajduje się zapis o obowiązku utworzenia służby bezpieczeństwa i higieny pracy. W przepisie tym znajduje się również informacja, że w przypadku braku kompetentnych pracowników – pracodawca może powierzyć wykonywanie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy – specjalistom spoza zakładu. Ergonomica-bhp jest właśnie taka służbą bhp spoza zakładu. W ramach naszych obowiązków szkolimy w zakresie bhp, doradzamy w zakresie bhp, opracowujemy dokumenty z obszaru bhp, występujemy do różnorodnych organów, urzędów z prośbą ointerpretację, opinię. Nasze działania to również reprezentacja pracodawców przed organami kontroli, takimi jak Inspekcja Pracy czy Inspekcja Sanitarna.

Nasze inne oferty

Bezpieczeństwo pracy

Masz wątpliwości czy stan bhp w twojej firmie jest na odpowiednim poziomie? Świetnie trafiłeś, zapoznaj się z naszą ofertą.

Zobacz
Ergonomia pracy

Audyty, szkolenia, doradztwo – tworzymy wygodne i bezpieczne warunki pracy w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników firmy.

Zobacz
Przeglądy bhp

Regularne realizowane przeglądy bhp są najważniejszym elementem zapewnienia bezpiecznych warunków pracy.

Zobacz
Szkolenia otwarte

Organizujemy szkolenia wstępne i okresowe oraz szkolenia tematyczne z zakresu bhp.

Zobacz
Szkolenia zamknięte

Organizujemy szkolenia wstępne i okresowe oraz szkolenia tematyczne z zakresu bhp.

Zobacz
Pierwsza pomoc

Przeprowadzamy szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Kładziemy największy nacisk na praktyczną umiejętność udzielania pomocy poszkodowanemu.

Zobacz
Pomiary oświetlenia

Wykonujemy pomiary oświetlenia dla przedsiębiorstw, szkół, przedszkoli i innych instytucji publicznych.

Zobacz
Przeglądy regałów

Usługi bhp i szkolenia bhp to nie wszystko - sprawdź czym jeszcze się zajmujemy.

Zobacz
Kadry i prawo pracy

Zagadnienia dotyczące kadr i prawa pracy dotyczą każdego pracodawcy. Właściwe działania w tym obszarze gwarantują pracodawcy bezpieczeństwo podczas kontroli inspektorów.

Zobacz