Obraz tytułu

Główne obszary działań

Ergonomica świadczy usługi z zakresu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach. Działania te realizowane są przez przeprowadzanie audytów, kontroli bhp, prowadzenie wstępnych i okresowych szkoleń bhp zwiększających świadomość pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Bardzo wysoko cenimy sobie kompleksowość świadczonych usług, dlatego też w obszarze Naszego działania można znaleźć usługi z zakresu ergonomii pracy, kadr oraz prawa pracy.
Bezpieczeństwo pracy

Masz wątpliwości czy stan bhp w twojej firmie jest na odpowiednim poziomie? Świetnie trafiłeś, zapoznaj się z naszą ofertą.

Zobacz
Ergonomia pracy

Audyty, szkolenia, doradztwo – tworzymy wygodne i bezpieczne warunki pracy w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników firmy.

Zobacz
Przeglądy bhp

Regularne realizowane przeglądy bhp są najważniejszym elementem zapewnienia bezpiecznych warunków pracy.

Zobacz
Szkolenia otwarte

Organizujemy szkolenia wstępne i okresowe oraz szkolenia tematyczne z zakresu bhp.

Zobacz
Szkolenia zamknięte

Organizujemy szkolenia wstępne i okresowe oraz szkolenia tematyczne z zakresu bhp.

Zobacz
Pierwsza pomoc

Przeprowadzamy szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Kładziemy największy nacisk na praktyczną umiejętność udzielania pomocy poszkodowanemu.

Zobacz
Pomiary oświetlenia

Wykonujemy pomiary oświetlenia dla przedsiębiorstw, szkół, przedszkoli i innych instytucji publicznych.

Zobacz
Przeglądy regałów

Usługi bhp i szkolenia bhp to nie wszystko - sprawdź czym jeszcze się zajmujemy.

Zobacz
Kadry i prawo pracy

Zagadnienia dotyczące kadr i prawa pracy dotyczą każdego pracodawcy. Właściwe działania w tym obszarze gwarantują pracodawcy bezpieczeństwo podczas kontroli inspektorów.

Zobacz

1

Usługi BHP

Na świadczone przez Nas usługi BHP składa się:

Pełnienie obowiązków służby bhp

Przeprowadzanie audytów bhp, kontroli bhp

Świadczenie usług doraźnych, jednorazowych z zakresu bhp - przeprowadzamy jednorazowe kontrole bhp, opracowujemy dokumenty, których brak wykazano np. podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy

Opracowywanie dokumentów bhp – oceny ryzyka zawodowego, instrukcji bhp, zarządzeń bhp, regulaminów bhp

Prowadzenie postępowań powypadkowych dla wypadkow przy pracy oraz wypadkow w drodze do i z pracy

Prowadzenie szkoleń wstępnych bhp

Prowadzenie szkoleń okresowych bhp dla stanowisk robotniczych, administracyjno-biurowych, kadry inżynieryjno-technicznej oraz kadry kierowniczej i pracodawców

Prowadzenie szkoleń z zakresu metodyki instruktażu stanowiskowego (kursu dydaktyki dla wykładowców tematyki bhp)

Prowadzenie szkoleń z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Prowadzenie szkoleń tematycznych, prewencyjncyh w dziedzinie bhp (ręczne prace transportowe, wypadki przy pracy - postępowanie, bezpieczeństwo na budowie, bezpieczeństwo w magazynie itp

2

Ergonomia

Na usługi z obszaru ergonomii składa się:

Przeprowadzanie audytów z ergonomii pracy

Raportowanie warunków pracy w ujęciu ergonomii pracy

Przeprowadzanie szkoleń w dziedzinie ergonomii pracy na terenie całej Polski

Tworzenie sprawozdań z warunków pracy na potrzeby dotacji, dofinansowań (np. dofinansowania ZUS)

Ocena obciążenia fizycznego pracą

Ocena obciążenia psychicznego pracą

Ocena obszarów ergonomii metodami dedykowanymi (RULA, REBA, NIOSH, OWAS, KIM, MAC, OCRA i inne)

Ocena wydatku energetycznego

Ocena pozycji ciała

Ocena stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe

Dostosowywanie stanowisk pracy do psychofizycznych możliwości osób niepełnosprawnych

3

Prawo pracy i kadry

Na usługi z obszaru prawa pracy i kadr składają się:

Doradztwo z zakresu prawa pracy

Prowadzenie akt osobowych pracowników

Tworzenie harmonogramów czasu pracy i rozliczanie czasu pracy

Tworzenie regulaminów pracy i regulaminów wynagradzania