Obraz tytułu

Okresowe przeglądy regałów magazynowych

Usługi bhp i szkolenia bhp to nie wszystko - sprawdź czym jeszcze się zajmujemy.

Przeglądy regałów

Staramy się by świadczone przez nas usługi były jak najbardziej kompleksowe, dlatego też podstawową działalność z zakresu usług bezpieczeństwa i higieny pracy rozszerzyliśmy o wykonywanie przeglądów użytkowanych regałów magazynowych.

Kontrole i przeglądy

W zakresie przeglądów regałów magazynowych wykonujemy okresowe ich kontrole. Kontrolom podlegają regały paletowe, półkowe, wjezdne, przejezdne, przepływowe, wielokondygnacyjne. W świetle obowiązujących przepisów oraz normy PN-EN 15635 pracodawca jest obowiązany dokonywać systematycznych przeglądów eksploatowanych regałów.

Bezpieczeństwo regałów

Przeglądy systemów regałówych to nie tylko prawny obowiązek ale również a może i przede wszystkim aktualna informacja o stanie regałów, stopniu zabezpieczenia składowanych towarów oraz spełnienia wymagania zachowania bezpiecznych warunków pracy dla pracowników.

Na przegląd składa się:

Wzrokowa, ogólna ocena eksploatowanego regału

Ocena wyposażenia w wymagane oznaczenie nośności regału

Ocena poprawności ustawienia regałów w poziomie i pionie

Ocena skali uszkodzeń słupów, belek

Ocena poprawności zainstalowania odbojników

Ocena kompletności wyposażenia regałów oraz stanu tego wyposażenia

Ocena stanu oświetlenia

Ocena stanu posadzki

Uprawnienia do przeglądów regałów

Przeglądy takie powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. W naszym zespole są osoby mające uprawnienia konserwatorów systemów regałowych, które przeprowadzają coroczne przeglądy takich regałów.

Nasze inne oferty

Bezpieczeństwo pracy

Masz wątpliwości czy stan bhp w twojej firmie jest na odpowiednim poziomie? Świetnie trafiłeś, zapoznaj się z naszą ofertą.

Zobacz
Ergonomia pracy

Audyty, szkolenia, doradztwo – tworzymy wygodne i bezpieczne warunki pracy w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników firmy.

Zobacz
Przeglądy bhp

Regularne realizowane przeglądy bhp są najważniejszym elementem zapewnienia bezpiecznych warunków pracy.

Zobacz
Szkolenia otwarte

Organizujemy szkolenia wstępne i okresowe oraz szkolenia tematyczne z zakresu bhp.

Zobacz
Szkolenia zamknięte

Organizujemy szkolenia wstępne i okresowe oraz szkolenia tematyczne z zakresu bhp.

Zobacz
Pierwsza pomoc

Przeprowadzamy szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Kładziemy największy nacisk na praktyczną umiejętność udzielania pomocy poszkodowanemu.

Zobacz
Pomiary oświetlenia

Wykonujemy pomiary oświetlenia dla przedsiębiorstw, szkół, przedszkoli i innych instytucji publicznych.

Zobacz
Przeglądy regałów

Usługi bhp i szkolenia bhp to nie wszystko - sprawdź czym jeszcze się zajmujemy.

Zobacz
Kadry i prawo pracy

Zagadnienia dotyczące kadr i prawa pracy dotyczą każdego pracodawcy. Właściwe działania w tym obszarze gwarantują pracodawcy bezpieczeństwo podczas kontroli inspektorów.

Zobacz