Audyt BHP – nie taki diabeł straszny

 

Słowo „audyt” kojarzy się zazwyczaj z kontrolą, a kontrola chyba w nikim nie budzi miłych doznań. Łączymy ją zazwyczaj z niewygodną sztywnością przepisów i ograniczeniem wolności. Podobnie sprawa ma się zapewne z audytem BHP. Niby wiadomo, co to jest audyt, co to są zasady BHP, ale na czym dokładnie polega cała procedura? Brak konkretów w oczywisty sposób budzi nasz niepokój. Na szczęście lęk przed nieznanym znika wraz z przyrostem informacji na dany temat, dlatego w dalszej części tekstu udzielimy Ci przydatnych informacji na temat istoty audytu BHP.

 

Audyt BHP – groźba czy szansa?

Za stan bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z Kodeksem Pracy i Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie ogólnych zasad BHP odpowiada pracodawca. To na nim spoczywa odpowiedzialność za stan wyposażenia przedsiębiorstwa, przygotowania pracowników do powierzonych im zadań i innych warunków pracy. Co jakiś czas są one poddawane niezależnej ocenie – na tym właściwie polega audyt BHP. Warto więc zadbać m.in. o bieżące przeglądy techniczne, aktualne szkolenia BHP pracowników i prawidłową dokumentację.
Nie należy jednak doszukiwać się w audycie BHP groźby, lecz motywacji do przestrzegania obowiązujących przepisów. Dzięki nim przedsiębiorstwo działa sprawniej, unika się wielu kosztownych awarii oraz niechcianych wypadków. Zyskuje także atmosfera w pracy, ponieważ przeszkolony pod kątem BHP personel jest bardziej świadomy środowiska pracy i ma budujące poczucie bezpieczeństwa, co znaczący wpływa na komfort i wydajność pracy. Ergonomica z chęcią zaoferuje zainteresowanym pracodawcą sprawnie przeprowadzony audyt BHP w Łodzi.

 

Sedno sprawy, czyli na czym dokładnie polega audyt BHP

Przejdźmy teraz do poszczególnych etapów przeprowadzania audytu BHP. Składają się na niego przede wszystkim:

  • przegląd akt osobowych pracowników, podczas którego sprawdzana jest ważność ich badań lekarskich, poprawność skierowań na badania,  aktualność szkoleń BHP oraz ich stosowność co do pełnionego stanowiska, a także ich uprawnienia specjalistyczne,
  • przegląd dokumentacji z obszaru BHP pod kątem kompletności, aktualności i jej zgodności ze stanem faktycznym,
  • praca komisji BHP, ocena ryzyka zawodowego, regulaminów i zarządzenia BHP, rejestrów oraz zastosowania się do decyzji po kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
  • przegląd warunków pracy – obecność, stan i bezpieczeństwo wymaganego wyposażenia (maszyn, urządzeń, ale i pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, hydrantów wewnętrznych, podręcznego sprzętu gaśniczego czy apteczek pierwszej pomocy), ważność przeglądów technicznych, prawidłowość oznakowania na terenie zakładu (maszyny, ciągi komunikacyjne, przejścia i dojścia do stanowisk pracy) oraz jego zgodności z dokumentacją,
  • przegląd magazynów, ich wyposażenia i stanu technicznego regałów,
  • przegląd urządzeń transportu bliskiego i sprawdzenie warunków ich użytkowania.

 

Jeśli potrzebujesz profesjonalnie przeprowadzonego audytu BHP, zgłoś się do nas. Audyt BHP Łódź?

Ergonomica serdecznie zaprasza do współpracy!

Tagi:
ergonomica