Szkolenia bhp w języku angielskim

Jest Nam niezmiernie miło poinformować Państwa że rozszerzyliśmy ofertę szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy o szkolenia prowadzone w języku angielskim.

W Kodeksie pracy można znaleźć informację, że pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz okresowo w trakcie trwania zatrudnienia. Szkolenie powinno być odpowiednie do rodzaju wykonywanej pracy i powinno dostarczyć uczestnikowi informacji i instrukcji dotyczących zajmowanego stanowiska pracy lub wykonywanej pracy.  Niezależnie od tego czy szkolenie organizowane jest przez pracodawcę, czy przez jednostkę zewnętrzną  to zawsze przy jego organizacji musi być zapewnione, by było ono prowadzone przez wykładowców i instruktorów posiadających zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację programów szkolenia.

Obserwujemy, że w ostatnim czasie znacząco wzrosło zatrudnienie pracowników niepolskojęzycznych. Dlatego też, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, chcąc podnieść atrakcyjność świadczonych przez Nas usług włączyliśmy na stałe możliwość przeprowadzania szkoleń wstępnych i okresowych w dziedzinie bhp, w języku angielskim. Szkolenia te prowadzone są przez trenerów w dziedzinie bhp i inspektorów bhp.

ergonomica