Obraz tytułu

Pomiary oświetlenia – stanowiska pracy, awaryjne

Wykonujemy pomiary oświetlenia dla przedsiębiorstw, szkół, przedszkoli i innych instytucji publicznych.

Pomiary oświetlenia

Sprawdzenie tej zgodności możliwe jest m.in. przez przeprowadzenie pomiarów oświetlenia. Pomiary pozwalają ocenić czy na stanowiskach pracy występuje oświetlenie o odpowiednim natężeniu i równomierności a na drogach ewakuacyjnych czy oprócz wymaganego natężenia zapewniono podtrzymanie oświetlenia przez wymagany czas oraz czy możliwe jest do wystąpienia niekorzystnego zjawiska olśnienia.

Pomiary realizujemy przy użyciu profesjonalnych luksomierzy, z aktualnym świadectwem wzorcowania. Pomiary realizowane są zgodnie z wytycznymi Polskich Norm przez osoby posiadające niezbędne kwalifikacje.

Pomiarami szczególnie powinny być objęte:

Miejsca w których dotąd nie sprawdzono zgodności oświetlenia z Polskimi Normami

Miejsca w których zmieniono rodzaj źródła światła elektrycznego

Miejsca w których podczas poprzednich pomiarów wykazano niezgodności i w których podjęto działania w celu ich zniwelowania

Zgodność z Polskimi Normami

Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem pracodawca jest zobowiązany zapewnić oświetlenie miejsc pracy o parametrach zgodnych z Polskimi Normami.

Nasze inne oferty

Bezpieczeństwo pracy

Masz wątpliwości czy stan bhp w twojej firmie jest na odpowiednim poziomie? Świetnie trafiłeś, zapoznaj się z naszą ofertą.

Zobacz
Ergonomia pracy

Audyty, szkolenia, doradztwo – tworzymy wygodne i bezpieczne warunki pracy w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników firmy.

Zobacz
Przeglądy bhp

Regularne realizowane przeglądy bhp są najważniejszym elementem zapewnienia bezpiecznych warunków pracy.

Zobacz
Szkolenia otwarte

Organizujemy szkolenia wstępne i okresowe oraz szkolenia tematyczne z zakresu bhp.

Zobacz
Szkolenia zamknięte

Organizujemy szkolenia wstępne i okresowe oraz szkolenia tematyczne z zakresu bhp.

Zobacz
Pierwsza pomoc

Przeprowadzamy szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Kładziemy największy nacisk na praktyczną umiejętność udzielania pomocy poszkodowanemu.

Zobacz
Pomiary oświetlenia

Wykonujemy pomiary oświetlenia dla przedsiębiorstw, szkół, przedszkoli i innych instytucji publicznych.

Zobacz
Przeglądy regałów

Usługi bhp i szkolenia bhp to nie wszystko - sprawdź czym jeszcze się zajmujemy.

Zobacz
Kadry i prawo pracy

Zagadnienia dotyczące kadr i prawa pracy dotyczą każdego pracodawcy. Właściwe działania w tym obszarze gwarantują pracodawcy bezpieczeństwo podczas kontroli inspektorów.

Zobacz