Obraz tytułu

Pomiary oświetlenia w miejscu pracy

Wykonujemy pomiary oświetlenia dla przedsiębiorstw, szkół, przedszkoli i innych instytucji publicznych.

Najbezpieczniejsze dla naszych oczu jest naturalne światło. Mieszkamy i pracujemy jednak w pomieszczeniach, gdzie tego światła jest mało, dlatego musimy rozjaśniać je światłem sztucznym. Od dawna wiadomo, że oświetlenie nie powinno być ani za jasne, ani za ciemne – jedne i drugie ma bowiem niekorzystny wpływ na nasze samopoczucie, zdrowie oraz bezpieczeństwo.

 

Optymalne oświetlenie w miejscu pracy

 

O ile oświetlenie w domach i mieszkaniach zależy od nas samych, o tyle w miejscu pracy o prawidłowe oświetlenie musi zadbać pracodawca. Tak stanowią obowiązujące przepisy m.in.   Ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy – dział X Bezpieczeństwo i higiena pracy Rozdział VI Profilaktyczna ochrona zdrowia Art. 226 (Dz.U. 2014 poz. 1502 z późn. Zm.). Sztuczne światło,  służące do oświetlania stanowisk biurowych i roboczych zaliczane do czynników uciążliwych, dlatego rozmieszczenie opraw, moc i barwa żarówek lub diod określona jest w normach, np. zalecane wartości natężeń światła w poszczególnych pomieszczeniach znajdziemy w PN-EN 12464-1.

Nie za jasno, nie za ciemno

Sprawdzeniu czy oświetlenie spełnia zalecane normy służą pomiary. Pomiary oświetlenia w miejscu pracy Łódź przeprowadza się po oddaniu budynku do użytkowania (warto powierzyć projektowanie i wykonawstwo profesjonalistom), przy tworzeniu stanowisk pracy oraz każdorazowo po modernizacji instalacji (np. po dołożeniu do instalacji dodatkowych opraw, po wymianie żarówek na inną moc), ponadto przepisy prawne nie narzucają polskim pracodawcom częstotliwości przeprowadzania takich badań. W trosce o zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, warto je jednak raz na jakiś czas przeprowadzić. Pomiary nie trwają długo, nie są uciążliwe. Ich koszt zależy od używanego sprzętu, liczby sprawdzanych punktów świetlnych i lokalizacji.

 

Potrzebujesz pomiaru oświetlenia stanowiska biurowego lub na linii produkcyjnej? Zapraszamy do sprawdzenia naszej oferty!

Pomiary oświetlenia

Sprawdzenie tej zgodności możliwe jest m.in. przez przeprowadzenie pomiarów oświetlenia. Pomiary pozwalają ocenić czy na stanowiskach pracy występuje oświetlenie o odpowiednim natężeniu i równomierności a na drogach ewakuacyjnych czy oprócz wymaganego natężenia zapewniono podtrzymanie oświetlenia przez wymagany czas oraz czy możliwe jest do wystąpienia niekorzystnego zjawiska olśnienia.

Pomiary realizujemy przy użyciu profesjonalnych luksomierzy, z aktualnym świadectwem wzorcowania. Pomiary realizowane są zgodnie z wytycznymi Polskich Norm przez osoby posiadające niezbędne kwalifikacje.

Pomiarami szczególnie powinny być objęte:

Miejsca w których dotąd nie sprawdzono zgodności oświetlenia z Polskimi Normami

Miejsca w których zmieniono rodzaj źródła światła elektrycznego

Miejsca w których podczas poprzednich pomiarów wykazano niezgodności i w których podjęto działania w celu ich zniwelowania

Inne nasze oferty

Bezpieczeństwo pracy

Masz wątpliwości czy stan bhp w twojej firmie jest na odpowiednim poziomie? Świetnie trafiłeś, zapoznaj się z naszą ofertą.

Zobacz
Ergonomia pracy

Audyty, szkolenia, doradztwo – tworzymy wygodne i bezpieczne warunki pracy w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników firmy.

Zobacz
Przeglądy bhp

Regularne realizowane przeglądy bhp są najważniejszym elementem zapewnienia bezpiecznych warunków pracy.

Zobacz
Szkolenia otwarte

Organizujemy szkolenia wstępne i okresowe oraz szkolenia tematyczne z zakresu bhp.

Zobacz
Szkolenia zamknięte

Organizujemy szkolenia wstępne i okresowe oraz szkolenia tematyczne z zakresu bhp.

Zobacz
Pierwsza pomoc

Przeprowadzamy szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Kładziemy największy nacisk na praktyczną umiejętność udzielania pomocy poszkodowanemu.

Zobacz
Pomiary oświetlenia

Wykonujemy pomiary oświetlenia dla przedsiębiorstw, szkół, przedszkoli i innych instytucji publicznych.

Zobacz
Przeglądy regałów

Usługi bhp i szkolenia bhp to nie wszystko - sprawdź czym jeszcze się zajmujemy.

Zobacz
Kadry i prawo pracy

Zagadnienia dotyczące kadr i prawa pracy dotyczą każdego pracodawcy. Właściwe działania w tym obszarze gwarantują pracodawcy bezpieczeństwo podczas kontroli inspektorów.

Zobacz