Obraz tytułu

Otwarte szkolenia BHP

Zapis na szkolenie otwarte bhp możesz dokonać przez nasz sklep internetowy, znajdź odpowiadający ci termin, tematykę i dodaj szkolenie do koszyka.

Szkolenie wstępne bhp

70.00 

Obowiązkowe szkolenie dla wszystkich nowo przyjmowanych osób. Szkolenie zorganizowane w formie instruktażu.

Miejsce prowadzenia szkolenia: sala wykładowa Ergonomica / na miejscu u klienta / zdalnie

Forma potwierdzenia szkolenia: karta szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Dodając szkolenie do koszyka, ilość oznacza ilość uczestników zgłaszanych na szkolenie.

Szkolenie prowadzone w formie instruktażu, jego celem jest zaznajomienie pracownika z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy, przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy, zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.