Oświetlenie awaryjne

 

Jest kolejny nieprzyjemny październikowy wieczór, za oknem wieje wiatr, pada deszcz. Myślisz sobie – kolejny wieczór przed TV? Nie! Pakujesz rodzinę do auta i jedziesz na basen, szkoda czasu. Pełni zapału lądujecie w przyjemnej, ciepłej wodzie, dzieciaki pobiegły na zjeżdżalnię. Czujesz, że to najlepsze co można było zrobić. Nagle trach! Światło zgasło, wokół ciemność, słychać krzyki dzieci i nawoływania innych. Wpadasz w panikę – gdzie jest Twoja rodzina? nic nie widać…

Dokładnie tak mógłby wyglądać scenariusz w najłagodniejszej wersji w sytuacji nagłego zaniku napięcia w miejskiej pływalni lub jakimkolwiek miejscu na świecie. Dokładnie taka sytuacja spotkała jednego z naszych specjalistów bhp podczas ostatniego pobytu na basenie z rodziną, z tą różnicą, że w tym konkretnym przypadku dwie sekundy po zgaszeniu świateł załączyło się sprawnie działające oświetlenie awaryjne. Oświetlenie to bez problemu doświetlało basen przez kolejne 40 minut.

Kwestię oświetlenia awaryjnego reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bhp. W dziale 3, rozdziale 2 tego rozporządzenia zapisano w §28, że w pomieszczeniach i miejscach pracy, w których w razie awarii oświetlenia mogą wystąpić zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników, należy zapewnić oświetlenie awaryjne o odpowiednim natężeniu, zgodnie z Polską Normą. Kolejnym rozporządzeniem w tej sprawie jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W §181 zapisane jest, że budynek, w którym zanik napięcia w elektroenergetycznej sieci zasilającej może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, poważne zagrożenie środowiska, a także znaczne straty materialne, należy zasilać co najmniej z dwóch niezależnych, samoczynnie załączających się źródeł energii elektrycznej oraz wyposażać w samoczynnie załączające się oświetlenie awaryjne (zapasowe lub ewakuacyjne). Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne (oświetlenie awaryjne dzieli się na zapasowe i ewakuacyjne) powinno działać przez co najmniej 1 godzinę od zaniku oświetlenia podstawowego.

Dla zachowania pewności co do sprawności oświetlenia awaryjnego należy przeprowadzać cykliczne przeglądy jego działania. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów – oświetlenie awaryjne jest rodzajem urządzenia przeciwpożarowego, a co za tym idzie jego przeglądy powinny odbywać się w ustalonych przez producenta okresach, nie rzadziej niż raz w roku. Badania i pomiary sprawności oświetlenia awaryjnego wymagają znajomości tematyki, znajomości obowiązujących norm, posługiwania się dedykowanymi urządzeniami pomiarowymi z aktualnymi świadectwami kalibracyjnymi. Jednym z obszarów naszych działań jest przeprowadzanie takich pomiarów, tak więc zachęcamy do kontaktu w celu poznania szczegółowych wymagań i warunków wykonania takich pomiarów. Wykonując je od lat w budynkach zlokalizowanych na terenie województwa łódzkiego możemy wesprzeć Państwa w działaniach zmierzających do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w sytuacjach awaryjnych.

ergonomica