Obraz tytułu

Kadry i prawo pracy

Zapoznaj się z ofertą outsourcingu usług kadrowych

Kadry i prawo pracy

Zagadnienia dotyczące kadr i prawa pracy dotyczą każdego pracodawcy. Właściwe działania w tym obszarze gwarantują pracodawcy bezpieczeństwo podczas kontroli inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy oraz w razie powstałych sporów z pracownikami. Podejmując z nami współpracę w zakresie kadr zyskujecie Państwo wiele korzyści, do najważniejszych zaliczyć można:

Pomoc ze strony fachowych i kompetentnych specjalistów

Gwarancję dyskrecji i indywidualnego podejścia

Kompletność świadczonej usługi

Bieżący dostęp do aktualnych informacji z zakresu prawa pracy

Współpraca z nami

Powierzając nam prowadzenie kadr w Państwa przedsiębiorstwie zyskujecie Państwo przede wszystkim swój własny czas, który możecie poświęcić na inne czynności związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W ramach usług z zakresu kadr
i prawa pracy oferujemy:

Ponadto oferujemy:

Założenie i prowadzenie teczek osobowych pracowników

Przygotowanie dokumentów związanych z nawiązaniem stosunku pracy

Przeprowadzenie niezbędnych szkoleń w dziedzinie bhp

Zorganizowanie badań lekarskich pracowników

Przekazywanie pracodawcom informacji o konieczności zaktualizowania zawartości dokumentacji

Przekazywanie pracodawcom niezbędnej, gotowej dokumentacji dla pracownika (umowy o pracę, aneksy, obowiązkowa dokumentacja, rozwiązania umów o pracę, świadectwa pracy)

Ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy pracowników

Tworzenie grafików pracy (harmonogramów czasu pracy)

Przekazywanie niezbędnych informacji do działów płacowych oraz księgowych przedsiębiorstwa

Opracowanie Regulaminu pracy i Regulaminu wynagradzania wraz z aktualizowaniem tych dokumentów o bieżące ustawowe wymagania

Opracowanie niezbędnych Obwieszczeń, Zarządzeń, Komunikatów oraz innych form dokumentów regulujących organizację pracy przedsiębiorstwa

Rzetelne doradztwo w sprawach sądowych związanych z przebiegiem stosunku pracy

Nasze inne oferty

Bezpieczeństwo pracy

Masz wątpliwości czy stan bhp w twojej firmie jest na odpowiednim poziomie? Świetnie trafiłeś, zapoznaj się z naszą ofertą.

Zobacz
Ergonomia pracy

Audyty, szkolenia, doradztwo – tworzymy wygodne i bezpieczne warunki pracy w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników firmy.

Zobacz
Przeglądy bhp

Regularne realizowane przeglądy bhp są najważniejszym elementem zapewnienia bezpiecznych warunków pracy.

Zobacz
Szkolenia otwarte

Organizujemy szkolenia wstępne i okresowe oraz szkolenia tematyczne z zakresu bhp.

Zobacz
Szkolenia zamknięte

Organizujemy szkolenia wstępne i okresowe oraz szkolenia tematyczne z zakresu bhp.

Zobacz
Pierwsza pomoc

Przeprowadzamy szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Kładziemy największy nacisk na praktyczną umiejętność udzielania pomocy poszkodowanemu.

Zobacz
Pomiary oświetlenia

Wykonujemy pomiary oświetlenia dla przedsiębiorstw, szkół, przedszkoli i innych instytucji publicznych.

Zobacz
Przeglądy regałów

Usługi bhp i szkolenia bhp to nie wszystko - sprawdź czym jeszcze się zajmujemy.

Zobacz
Kadry i prawo pracy

Zagadnienia dotyczące kadr i prawa pracy dotyczą każdego pracodawcy. Właściwe działania w tym obszarze gwarantują pracodawcy bezpieczeństwo podczas kontroli inspektorów.

Zobacz