Zasady bezpieczeństwa podczas lotu

 

Sezon wakacyjny zbliża się wielkimi krokami, część osób już w maju zaczyna swoje wakacyjne przygody. Jedni będą do miejsc docelowych dojeżdżać własnym środkiem transportu, inni pociągiem, jeszcze inni autostopem. Bardzo liczna grupa wybiera jednak podróże samolotem – jako najszybszy sposób przedostania się do wymarzonego miejsca. Wchodząc na pokład samolotu warto znać pewne zasady wpływające bezpośrednio na bezpieczeństwo podróży.

Pewnie większość osób doskonale wie, że na pokład samolotu nie można zabrać wszystkich przedmiotów, część z nich dozwolona jest tylko i wyłącznie w bagażu rejestrowanym a kategorycznie zabroniona w bagażu podręcznym. W celu jednolitego doprecyzowania co jest dopuszczalne a co nie między innymi na stronach Urzędu Lotnictwa Cywilnego znaleźć można tzw. białą listę, która zawiera pełny wykaz tych przedmiotów. Lista jest pogrupowana na przedmioty o wspólnych cechach i może zawierać przy danej pozycji szczególne wymagania lub dodatkowe ograniczenia. Oprócz białej listy opracowano listę produktów niebezpiecznych, czyli takich, które w swoim składzie posiadają substancje mogące wchodzić w specyficzne reakcje przy zmienionych parametrach powietrza i ciśnienia, czyli np. takie które mogą samoczynnie wywołać pożar (np. w wyniku tarcia lub ciepła) lub które w wyniku utleniania mogą wywoływać pożar innych substancji. Przykłady oznaczeń substancji, które stwarzają poziom podwyższony poziom ryzyka zamieszczono poniżej:

Należy pamiętać, że pomimo listy elementów dozwolonych w bagażu kabinowym – operator kontroli bezpieczeństwa ma prawo żądać usunięcia z bagażu kabinowego oraz rejestrowanego – każdego przedmiotu, który wzbudza podejrzenie.

Ponadto warto pamiętać o tym, że dany przewoźnik może ustalić swoje dodatkowe zasady, których przestrzeganie jest obowiązkowe. Tak więc, by uniknąć przykrych niespodzianek podczas kontroli bagażu warto zapoznać się oprócz z wcześniej wspomnianą białą listą – dodatkowo z wymaganiami danego operatora.

Nie bez znaczenia dla bezpieczeństwa lotu jest również nasz stan zdrowia. Zaleca się, by przed planowaną podróżą udać się do lekarza pierwszego kontaktu z prośbą o przeprowadzenie badania pod kątem możliwości uczestniczenia w locie. Szczególnie to zalecenie powinni sobie wziąć do serca podróżujący chorujący na choroby serca. Szczególnymi wymaganiami są też objęte kobiety w ciąży, które w lotnictwie cywilnym traktowane są tożsamo z osobami o ograniczonej sprawności ruchowej. Kobiety w ciąży powinny posiadać przy sobie zaświadczenie od lekarza prowadzącego o braku przeciwwskazań do uczestniczenia w przelocie. Mimo wymagań ogólnych zaleca się, by kobieta ciężarna każdorazowo przed lotem zaznajomiła się z wymaganiami danego operatora.

Awiofobia – lęk przed podróżą samolotem, lęk przed usterką mechaniczną samolotu, przed niewyjaśnioną awarią podczas lotu, przed turbulencjami, agresją innych pasażerów, atakiem terrorystycznym.

 

Kiedy posiadamy już niezbędną wiedzę o tym co można, czego nie można wnosić na pokład samolotu warto zapoznać się z procedurami bezpieczeństwa, które mogą okazać się pomocne w razie ewakuacji.

Po pierwsze kiedy wsiada się do samolotu warto obserwować rozmieszczenie poszczególnych elementów, szczególnie zwracając uwagę na wyjścia ewakuacyjne i położenie naszego miejsca względem tego wyjścia. Przed każdym lotem dodatkowo personel samolotu udziela podróżującym krótkiego instruktażu odnoszącego się do zasad zapinania pasów bezpieczeństwa, użycia masek tlenowych, kamizelek ratunkowych. Podczas instruktażu personel pokazuje usytuowanie drzwi ewakuacyjnych znajdujących się w samolocie. Instrukcja może być prowadzona w języku polskim, ale należy liczyć się z tym, że szczególnie przy wylotach w kierunku do Polski instruktaż będzie prowadzony w języku obcym. Szczególnie z myślą o osobach nierozumiejących danego języka – w kieszeni fotelu znajdującego się przed fotelem danego pasażera – włożona jest graficzna instrukcja omawianych zasad.

Na pokładzie samolotu wprowadzono wiele rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo podróżujących. Pierwszym z nich jest luk na bagaż podręczny pasażera, który zamykany jest w stabilny i pewny sposób. Kolejnym elementem wpływającym na bezpieczeństwo jest umieszczenie w podłożu oświetlonych pasów, które wyznaczają korytarz komunikacyjny na pokładzie samolotu. Na pokładzie samolotu występuje kategoryczny zakaz palenia tytoniu, za złamanie tego zakazu grożą surowe konsekwencje z wprowadzeniem zakazu latania danymi liniami lotniczymi do końca życia. Pasażer, który nie dostosuje się do zakazu palenia może być aresztowany i obciążony karą grzywny.

 

Czy wiesz, że jedną z popularniejszych metod radzenia sobie z zatkanymi uszami podczas lotu jest „próba wydmuchiwania” powietrza przez zatkany nos? Ta metoda nosi nazwę metody Valsalva. Pierwotnie metoda ta służyła do oceny stanu ucha środkowego.

 

Kolejnym elementem wpływającym na poziom bezpieczeństwa są pasy bezpieczeństwa. Nad każdym pasażerem zainstalowane są lampki informujące o konieczności zapięcia pasów. Niezależnie od wyświetlanych nakazów – obsługa samolotu zaleca pozostać w zapiętych pasach przez cały czas trwania lotu.

W razie uszkodzenia samolotu lub przymusowego lądowania osobą upoważnioną do podejmowania jakichkolwiek decyzji w imieniu właściciela i użytkownika samolotu oraz w imieniu właścicieli przewożonych rzeczy jest dowódca samolotu. Dowódca ponadto ma prawo do wydawania wszystkim osobom znajdującym się na pokładzie wiążących poleceń. Dowódca ma również prawo do stosowania środków przymusu w stosunku do osób, które nie wykonują jego poleceń lub w stosunku do osób, które w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu lotu lub porządkowi na pokładzie.

ergonomica