Świadczenie rehabilitacyjne z tytułu wypadku przy pracy

 

Wypadek przy pracy to zdarzenie, które powoduje uraz u pracownika. Niejednokrotnie powstanie urazu wiąże się z niezdolnością poszkodowanego do pracy, chociaż dla samego uznania wypadku za wypadek przy pracy – powstanie niezdolności do pracy nie jest wymagane i nie wpływa na kwalifikację zdarzenia jako wypadku przy pracy.  Jeśli dany uraz uniemożliwia wykonywanie czynności zawodowych to poszkodowany korzysta ze zwolnienia lekarskiego. Okres zasiłkowy wynikający z niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy wynosi 182 dni, jeśli po zakończeniu tego czasu pracownik jest nadal niezdolny a dalsze leczenie daje szanse powrotu do pracy wówczas pracownik ten może starać o świadczenie rehabilitacyjne. Przysługuje ono przez okres do 12 miesięcy i jest płatne w wysokości 100% podstawy wymiaru.

W celu uzyskania świadczenia rehabilitacyjnego należy w ZUS złożyć stosowne dokumenty (kliknij by pobrać dany dokument):

Wniosek o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego warto złożyć na około 6 tygodni przed upływem okresu 182 dni pobierania zasiłku chorobowego. Jest to czas niezbędny dla podjęcia wszelkich administracyjnych czynności niezbędnych do ustalenia prawa do tego świadczenia. Oczywiście złożenie tego wniosku później nie oznacza, że zostanie on negatywnie rozpatrzony, w tym przypadku chodzi tylko i wyłącznie o zachowanie ciągłości wpływu środków.

ergonomica