Obraz tytułu

!template

Przeprowadzamy szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Kładziemy największy nacisk na praktyczną umiejętność udzielania pomocy poszkodowanemu.

Paragraf Pierwszy

§1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia lub poważnego uszczerbku na zdrowiu – podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Oferujemy przeprowadzenie szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Tematyka szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

Ocena bezpieczeństwa i ocena stanu poszkodowanego

Zasady wzywania pomocy

Wykonanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO)

Pozycja bezpieczna

Postępowanie w przypadku: zawału, wstrząsu, udaru mózgu, oparzeń, ataku epilepsji, zadławienia, omdlenia, zatrucia

Zastosowanie defibrylatora (AED)

Szkolenia

Szkolenia prowadzone są w formie warsztatów, z położeniem bardzo dużego nacisku na aspekty praktyczne. Nasi trenerzy są dyplomowanymi instruktorami pierwszej pomocy przedmedycznej. Podczas szkoleń wykorzystywane są pomoce dydaktyczne (np. fantom, defibrylator, zestawy pozorowania ran). Szkolenia prowadzone są zarówno w naszych salach szkoleniowych, jak i na terenie zakładu pracy klienta.

 

Oferowane przez nas szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej idealnie wpisują się w wymagania Kodeksu pracy dotyczące obowiązku wyznaczenia na terenie zakładu pracy osób odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy. Art. 2091 §1 i 2 Kodeksu pracy mówi, że pracodawca obowiązany jest m.in. wyznaczyć osoby do udzielania pierwszej pomocy. Ich ilość oraz ich szkolenie dostosowuje się do rodzaju i poziomu występujących zagrożeń.

 

Wychodząc naprzeciw kodeksowym wymaganiom i mając na uwadze istotę problematyki udzielania pierwszej pomocy prócz szkoleń podstawowych z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oferujemy szkolenia specjalistyczne, dotyczące szczególnych branż bądź charakteru działalności.

Obok szkoleń podstawowych oferujemy przeprowadzenie szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej np. dla pracowników:

branży chemicznej (laboratoria, zakłady chemiczne)

branży transportowej i logistycznej, ze zwiększonym ryzykiem wypadków drogowych

szkół, przedszkoli i innych placówek dydaktycznych

Szkolenia z pierwszej pomocy – Łódź i okolice – postaw na samodoskonalenie!

Podstawy pierwszej pomocy powinien znać każdy z nas. W krytycznej sytuacji liczy się jednak nie tyle znajomość teorii, co szybkie i skuteczne działanie. Wystarczy kilka podstawowych czynności, by uratować zdrowie, a nawet życie poszkodowanej osoby. Pierwszej pomocy mogą uczyć się wszyscy – zarówno najmłodsi, jak i starsi.

 

Przepisy prawne jasno określają obowiązki w sytuacji zagrożenia życia, jednak w trudnych chwilach łatwo stracić głowę. Praktyczne ćwiczenie i doskonalenie umiejętności z zakresu pierwszej pomocy sprawia, że w krytycznym momencie nie panikujemy. Warto zainwestować w szkolenia, które stawiają przede wszystkim na część praktyczną.

 

Jeśli interesuje Cię profesjonalny kurs pierwszej pomocy, Łódź to miejsce w którym chciałbyś odbyć szkolenie – firma Ergonomica to najlepszy wybór. Nasza firma oferuje profesjonalne szkolenia z pierwszej pomocy; Łódź może skorzystać z najlepszej dostępnej oferty.

 

Chcesz zorganizować dla swoich pracowników kurs, którego tematem jest pierwsza pomoc? Łódź i nasza firma zapraszają wszystkich zainteresowanych.

Ponadto oferujemy

Ponadto Oferujemy:

Uczestnictwo naszych specjalistów w kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Współpracę z akredytowanymi laboratoriami, które wykonują pomiary czynników środowiska pracy na stanowiskach pracy (pomagamy określić co należy mierzyć, uczestniczymy w samych pomiarach)

Szeroko rozumiane zaangażowanie w obszarach współistniejących z bhp (współpracujemy z dzialami jakości, Lean Management, działami prawnymi)

Pomoc w doborze środków ochrony indywidualnej, chroniących przed niebezpiecznymi i szkodliwymi czynnikami środowiska pracy (pomagamy dobierać środki ochrony i czuwamy nad prawidlowscią i terminowością ich wydawania pracownikom)

Rzetelne, bieżące doradztwo bhp (analizujemy wielopłaszczyznowo zaistały problem bhp, informujmey pracodawców o planowanych zmianach prawnych)

Fachową pomoc przy wdrażaniu przez pracodawcę nowych technologii, maszyn, urządzeń, w tym sprawdzanie kompletności dokumentacji technicznej